Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "Nenakonfigurovaný objekt PmaComm"

Nenakonfigurovaný objekt PmaComm
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Comm"

Historie:
Pm8.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.