Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmSMS - odesílání a příjem SMS z aplikace"

Konfigurace komunikačního ovladače PmSMS - Ovladač pro komunikaci s GSM moduly pomocí SMS zpráv.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Email, SMS zprávy, Maatrix".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjekty PmCommMsg a dále objekty: PmPanel, PmData a PmTimer.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Předkonfigurace umožňuje zvolit dva typy připojení přístroje s počítačem:
- přes sériový port počítače
- přes Ethernet

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V jiném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmSMS - Ovladač pro komunikaci s GSM moduly pomocí SMS zpráv.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Sms"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci. Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle toto číslo nastaveno natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejnou hodnotu (viz poznámka níže).
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku každý objekt PmComm musí mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
PIN kódPIN kód (Personal Identification Number) SIM karty (pokud je autentizace pomocí PIN kódu zrušena, pak nastavte konfigurátor jako prázdný). Hodnota konfigurátoru bude zápsána v objektu PmData (Params) v záložce Data do proměnné Pin.
Číslo SCA mobilního operátoraČíslo SCA (Service center address) mobilního operátora pro přihlášení do mobilní sítě. Například pro českou republiku: +420602909909 pro O2 nebo +420603052000 pro T-Mobile. Hodnota konfigurátoru bude zápsána v objektu PmData (Params) v záložce Data do proměnné Sca.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice