Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace ve skupině "Základní"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu).

Vytvoří Pma objekt s výchozím nastavením.
Seznam předkonfigurací:
- PmaPanel - Uživatelská grafika: Vytvoří objekt typu PmaPanel.

Objekt PmaData:
- PmaData - Data: Vytvoří objekt typu PmaData.

Nakonfigurované objekty PmaWebDir:

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.