Update cookies preferences
Promotic

Předkonfigurace "PmaWebDir - Web přístup ke složce na disku s jeho soubory"

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaWebDir.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v kontextovém menu objektu nebo stisknutím klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Základní / Podobjekty objektu PmaWeb".
Tuto předkonfiguraci lze vytvořit nad objektem: PmaWeb nebo PmaPanel.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů.
Maximální délka názvu je 30 znaků.
Je to systémový název, může obsahovat pouze alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku (tzn. národnostně závislé znaky), prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Dir".
© MICROSYS, spol. s r.o.