Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmaCommMsg - Komunikační zpráva"

Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný objekt typu PmaCommMsg.

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní / Podobjekty objektu PmaComm".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: "Group1".
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice