Promotic

SetBit - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zápis jednoho bitu.
Syntaxe:
Empty SetBit(Long nOffset, Long nBitIndex, Boolean bValue)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá zapisovaná hodnota musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace neposune vnitřní automatickou pozici.
nBitIndex(Long) Index bitu (indexováno od 0). Hodnota musí být celočíselná nezáporná. Pokud hodnota je větší než 7, pak se hodnota interně vydělí 8 (velikost 1 bajtu). Pozice pro zápis se zvýší o celou část dělení a bit je zůstatek po celočíselném dělení. Výsledná pozice bitu musí být v existující datové oblasti.
bValue(Boolean) Zapisovaná hodnota.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Pro tuto metodu nelze nastavit nOffset = -2 (na rozdíl od metody SetUint8 ...).
Viz také:
- PmBuffer.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
- PmVar.SetBit (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt8(-2, 0);
oBuf.SetBit(0, 0, true);
oBuf.SetBit(0, 1, true);
oBuf.SetBit(0, 2, false);
oBuf.SetBit(0, 3, true);

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.