Promotic

SetBit - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zápis jednoho bitu.
Syntaxe:
Empty SetBit(Long nOffset, Long nBitIndex, Boolean bValue)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá zapisovaná hodnota musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.
Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
nBitIndex(Long) Index bitu (indexováno od 0). Hodnota musí být celočíselná nezáporná a může mít libovolnou velikost (ale takovou aby pozice bitu byla v datové oblasti).
bValue(Boolean) Zapisovaná hodnota.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.

Pro tuto metodu nelze nastavit nOffset = -2 (na rozdíl od metody SetUint8 ...).
Viz také:
- PmBuffer.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
- PmVar.SetBit (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt8(-2, 0);
oBuf.SetBit(0, 0, true);
oBuf.SetBit(0, 1, true);
oBuf.SetBit(0, 2, false);
oBuf.SetBit(0, 3, true);

Historie:
Pm9.00.05: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice