Promotic

SetFloat32 - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zápis reálné 4 bajtové hodnoty.
Syntaxe:
Empty SetFloat32(Long nOffset, Double nValue, [Long nEncoding])
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá zapisovaná hodnota musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-2 - Celá položka se přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se pak zvětší o zapisovanou položku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu. Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
nValue(Double) Zapisovaná hodnota.
nEncoding[nepovinné] (Long) Způsob pořadí uložení bajtů jedné hodnoty v paměti (Little-endian/Big-endian) v datovém bloku. Little-endian a Big-endian mají navzájem opačné pořadí uložení bajtů hodnoty. Nezávisí na operáčním systému, ale na počítačové platformě.
V systému PROMOTIC (na x86 procesorech na PC) se používá Little-endian.
Na ARM procesorech bývá Big-endian (často se používá pro komunikaci s PLC automaty). Big-endian může být vyžadován pro vyměnu dat s jiným systémem (např. PLC automat).
0 (přednastaveno) - Little-endian
1 - Big-endian
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetFloat32(-2, 2207447.25);
oBuf.SetFloat32(-2, -447858.375);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.