Update cookies preferences
Promotic

SetBuffer - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zápis datového bloku v podobě objektu PmBuffer.
Syntaxe:
Empty SetBuffer(Long nOffset, Object oBuff)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá zapisovaná hodnota musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-2 - Celá položka se přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se zvětší o zapisovanou položku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu.
Pokud se položky čtou/zapisují jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
oBuff(Object) Zapisovaný datový blok v podobě objektu PmBuffer.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "4030201060";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);
var nSize = oBuf.GetBuffer();   // nSize = 7

var oBuf2 = Pm.CreatePmBuffer();
var s2 = "5070";
oBuf2.SetHexaString(-2, s2);

oBuf.SetSize(nSize + 2, 1);
oBuf.SetBuffer(nSize, oBuf2);
var val = oBuf.GetHexaString();   // val = "40302010605070"

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.