Promotic

SetBuffer - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Zapis bloku danych w formie obiektu PmBuffer.
Składnia:
Empty SetBuffer(Long nOffset, Object oBuff)
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję zapisywanej wartości w bloku danych.
Cała zapisywana pozycja musi znajdować się w bloku danych lub cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Pozycja zostanie zapisana w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-2 - Cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Wielkość bloku danych zostanie zwiększona o zapisywaną pozycję.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
oBuff(Object) Zapisywany blok danych w formie obiektu PmBuffer.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "4030201060";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);
var nSize = oBuf.GetBuffer();   // nSize = 7

var oBuf2 = Pm.CreatePmBuffer();
var s2 = "5070";
oBuf2.SetHexaString(-2, s2);

oBuf.SetSize(nSize + 2, 1);
oBuf.SetBuffer(nSize, oBuf2);
var val = oBuf.GetHexaString();   // val = "40302010605070"

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.