Promotic

GetPtr - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Pozorny odczyt, (przeskoczenie) markera (pointer) na inny blok danych.
Składnia:
Empty GetPtr(Long nOffset)
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję odczytywanej wartości w bloku danych.
Cała odczytywana pozycja musi znajdować się w bloku danych. Pozycja zostanie odczytana w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Uwaga! Marker zawiera w 32-bit 4 bajtów a w 64-bit 8 bajtów. Metoda umożliwia bez fizycznego odczytu przeskoczyć zapisany marker (4 lub 8 bajtów) oraz przejść na następną pozycję. Ręczne przesunięcie pozycji do odczytu musiałoby być odmienne dla 32-bit oraz 64-bit.
Patrz również:
- PmBuffer.SetPtr (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oBuf.GetPtr(nOffset);

Historia:
Pm9.00.07: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.