Update cookies preferences
Promotic

GetUint16 - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Odczyt 2-bajtowej wartości całkowitej bez znaku.
Składnia:
Long GetUint16(Long nOffset, [Long nEncoding])
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję odczytywanej wartości w bloku danych.
Cała odczytywana wartość musi znajdować się w bloku danych. Pozycja zostanie odczytana albo w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
nEncoding[opcjonalne] (Long) Kolejność zapisania bajtów jednej wartości w pamięci (Little-endian/Big-endian) w bloku danych. Little-endian oraz Big-endian posiadaja wzajemnie odwrotną kolejność zapisu bajtów wartości. Nie jest to zależne od systemu operacyjnego ale od platformy komputera.
W systemie PROMOTIC (na komputerach z procesorami x86) jest stosowany Little-endian.
W procesorach ARM stosowany jest Big-endian (zazwyczaj jest stosowany do komunikacji ze sterownikami PLC). Big-endian może być wymagany do wymiany danych z innym systemem (np. sterownik PLC).
0 (domyślnie) - Little-endian
1 - Big-endian
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
W przypadku błędu metoda ta zwraca wartość 0.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetUint16(-2, 32767);
oBuf.SetUint16(-2, -11);

var val0 = oBuf.GetUint16(0);
var val1 = oBuf.GetUint16(2);   // val1 = 0
// lub
oBuf.AutoOffset = 0;
var val0 = oBuf.GetUint16(-4);
var val1 = oBuf.GetUint16(-4);   // val1 = 0

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.