Update cookies preferences
Promotic

GetBit - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Odczyt wartości jednego bitu.
Składnia:
Boolean GetBit(Long nOffset, Long nBitIndex)
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję odczytywanej wartości w bloku danych.
Cała odczytywana wartość musi znajdować się w bloku danych. Pozycja zostanie odczytana albo w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta nie przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję.
nBitIndex(Long) Indeks bitu (indeksowane od 0). Wartość musi być liczbą całkowitą dodatnią. Jeżeli wartość jest większa od 7, wtedy wewnętrznie wartość zostanie podzielona przez 8 (wielkość 1 bajta). Pozycja zapisu jest zwiększana o część całkowitą dzielenia, a bit jest resztą po dzieleniu całkowitym. Powstała pozycja bitu musi znajdować się w istniejącym obszarze danych.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmBuffer.SetBit (metoda)
- Pm.GetBit (metoda)
- PmVar.GetBit (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt8(-2, 0);
oBuf.SetBit(0, 0, true);
oBuf.SetBit(0, 1, true);
oBuf.SetBit(0, 2, false);
oBuf.SetBit(0, 3, true);

oBuf.AutoOffset = 0;
var bit0 = oBuf.GetBit(0, 0);
var bit1 = oBuf.GetBit(0, 1);
var bit2 = oBuf.GetBit(0, 2);
var bit3 = oBuf.GetBit(0, 3);

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.