Update cookies preferences
Promotic

GetBuffer - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Odczyt bloku danych w formie obiektu PmBuffer.
Składnia:
Object GetBuffer([Long nOffset], [Long nSize])
Parametry:
nOffset[opcjonalne] (Long) Określa pozycję odczytywanej wartości w bloku danych.
Cała odczytywana wartość musi znajdować się w bloku danych. Pozycja zostanie odczytana albo w całości lub wogóle.
Domyślnie: 0.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
nSize[opcjonalne] (Long) Wielkość odczytywanego bloku danych.
Wartość -1 (domyślnie) oznacza, że zostanie odczytany blok danych od określonej pozycji do końca.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca nowy obiekt PmBuffer zawierający odczytany blok danych.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "40302010605070";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);

var oBuf2 = oBuf.GetBuffer(5, -1);
var val = oBuf2.GetHexaString(-4);   // val = 5070

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.