Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetBuffer - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Odczyt bloku danych w postaci PmBuffer.
Składnia:
Object GetBuffer([Long nOffset], [Long nSize])
Wołanie:
oBuff = PmBuffer.GetBuffer(nOffset, nSize)
Parametry:
nOffset[opcjonalne] (Long) Określa pozycję odczytywanej wartości w bloku danych.

Cała odczytywana pozycja musi znajdować się w bloku danych. Pozycja zostanie odczytana w całości lub wogóle.

Domyślnie: 0.

>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość oraz automatycznie się zwiększa.

Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba z palca określać pozycję, ale lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.

nSize[opcjonalne] (Long) Wielkość odczytywanego bloku danych. Wartość -1 (domyślnie) oznacza, że zostanie odczytany blok danych od określonej pozycji aż do końca.
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca nowy obiekt PmBuffer zawierający odczytany blok danych.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice