Update cookies preferences
Promotic

GetBuffer - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení datového bloku v podobě objektu PmBuffer.
Syntaxe:
Object GetBuffer([Long nOffset], [Long nSize])
Parametry:
nOffset[nepovinné] (Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
Přednastaveno: 0.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu.
Pokud se položky čtou/zapisují jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
nSize[nepovinné] (Long) Velikost čteného datového bloku.
Hodnota -1 (přednastaveno) znamená, že se vyčte datový blok od zadané pozice do konce.
Vrácená hodnota:
Metoda vrací nový objekt PmBuffer s vyčteným datovým blokem.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "40302010605070";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);

var oBuf2 = oBuf.GetBuffer(5, -1);
var val = oBuf2.GetHexaString(-4);   // val = 5070

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.