Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetBuffer - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení datového bloku v podobě PmBuffer.
Syntaxe:
Object GetBuffer([Long nOffset], [Long nSize])
Parametry:
nOffset[nepovinné] (Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.

Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.

Přednastaveno: 0.

>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.

Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.

nSize[nepovinné] (Long) Velikost čteného datového bloku.

Hodnota -1 (přednastaveno) znamená, že se vyčte datový blok od zadané pozice do konce.

Vrácená hodnota:
Metoda vrací nový objekt PmBuffer s vyčteným datovým blokem.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "40302010605070";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);

var oBuf2 = oBuf.GetBuffer(5, -1);
var val = oBuf2.GetHexaString(-4);  //val = 5070

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice