Update cookies preferences
Promotic

GetInt32 - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení 4-bajtové celočíselné hodnoty.
Syntaxe:
Long GetInt32(Long nOffset, [Long nEncoding])
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu.
Pokud se položky čtou/zapisují jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
nEncoding[nepovinné] (Long) Způsob pořadí uložení bajtů jedné hodnoty v paměti (Little-endian/Big-endian) v datovém bloku. Little-endian a Big-endian mají navzájem opačné pořadí uložení bajtů hodnoty. Nezávisí na operáčním systému, ale na počítačové platformě.
V systému PROMOTIC (na x86 procesorech na počítačí) se používá Little-endian.
Na ARM procesorech bývá Big-endian (obvykle se používá pro komunikaci s PLC automaty). Big-endian může být vyžadován pro vyměnu dat s jiným systémem (např. PLC automat).
0 (přednastaveno) - Little-endian
1 - Big-endian
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
V případě chyby vrací tato metoda hodnotu 0.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt32(-2, 2147483647);
oBuf.SetInt32(-2, -11);

var val0 = oBuf.GetInt32(0);
var val1 = oBuf.GetInt32(4);
// nebo
oBuf.AutoOffset = 0;
var val0 = oBuf.GetInt32(-4);
var val1 = oBuf.GetInt32(-4);

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.