Update cookies preferences
Promotic

Insert - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Vloží dovnitř existujícího datového bloku nový prázdný prostor a datový blok zvětší.
Syntaxe:
Long Insert(Long nOffset, Long nInsert)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici v datovém bloku na kterou se vkládá nový prázdný prostor.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset).
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici na začátek vkládání.
nInsert(Long) Velikost vkládaného prázdného prostoru v bajtech.
Vrácená hodnota:
Vrací počet vložených bajtů nebo 0 při chybě.
Poznámka:
Tato metoda zatím není funkční ve Web obrazech.
Viz také:
- PmBuffer.SetSize (metoda)
- PmBuffer.Remove (metoda)
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = Pm.CreatePmBuffer();
b.SetUint8(-2, 0x10);
b.SetUint8(-2, 0x20);
b.SetUint8(-2, 0x30);
b.SetUint8(-2, 0x40);
var s0 = b.GetHexaString(0);   // Výsledkem bude "10203040"
b.Insert(2, 1);
var s1 = b.GetHexaString(0);   // Výsledkem bude "1020003040"

Historie:
Pm9.00.25: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.