Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetUint16 - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení celočíselné 2 bajtové hodnoty bez znaménka.
Syntaxe:
Long GetUint16(Long nOffset, [Long nEncoding])
Volání:
Value = PmBuffer.GetUint16(nOffset, nEncoding)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.

Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.

>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.

Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale lépe použít toto automatické pozicování.

nEncoding[nepovinné] (Long) Způsob pořadí uložení bajtů jedné hodnoty v paměti (Little-endian/Big-endian) v datovém bloku. Little-endian a Big-endian mají navzájem opačné pořadí uložení bajtů hodnoty. Nezávisí na operáčním systému, ale na počítačové platformě. V systému PROMOTIC (na x86 procesorech na PC) se používá Little-endian. Na ARM procesorech bývá Big-endian (často se používá při komunikaci s PLC automatem). Big-endian může být vyžadován pro vyměnu dat s jiným systémem (např. PLC automat).
0 (přednastaveno) - Little-endian
1 - Big-endian
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice