Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetInt16 - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Zapsání celočíselné 2 bajtové hodnoty.
Syntaxe:
Empty SetInt16(Long nOffset, Long nValue, [Long nEncoding])
Volání:
Value = PmBuffer.SetInt16(nOffset, nValue, nEncoding)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici zapisované hodnoty v datovém bloku. Platí, že celá zapisovaná položka musí ležet uvnitř datového bloku nebo se celá položka přidává na konec datového bloku. Položka se zapíše buď celá nebo vůbec.
Hodnota -4 znamená, že se použije vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje. Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, není potřeba ručně určovat pozici, ale lépe použít toto automatické pozicování.
Hodnota -2 znamená, že se celá položka přidá na konec datového bloku. Velikost datového bloku se pak zvětší o zapisovanou položku.
nValue(Long) Zapisovaná hodnota.
nEncoding[nepovinné] (Long) Způsob pořadí uložení bajtů jedné hodnoty v paměti (Little-endian/Big-endian) v datovém bloku. Little-endian a Big-endian mají navzájem opačné pořadí uložení bajtů hodnoty. Nezávisí na operáčním systému, ale na počítačové platformě. V systému PROMOTIC (na x86 procesorech na PC) se používá Little-endian. Na ARM procesorech bývá Big-endian (často se používá při komunikaci s PLC automatem). Big-endian může být vyžadován pro vyměnu dat s jiným systémem (např. PLC automat).
0 (přednastaveno) - Little-endian
1 - Big-endian
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice