Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetHexaString - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení datového bloku v podobě HexaString.
Syntaxe:
String GetHexaString([Long nOffset], [Long nSize], [Long nAttr])
Parametry:
nOffset[nepovinné] (Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
Přednastaveno: 0.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.
Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
nSize[nepovinné] (Long) Velikost čteného datového bloku.
Hodnota -1 (přednastaveno) znamená, že se vyčte datový blok od zadané pozice do konce.
nAttr[nepovinné] (Long) Určuje, jak bude HexaString vygenerován.
0 (přednastaveno) - Hexa znaky budou malé (lowercase).
1 - Hexa znaky budou velké (uppercase).
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
Vytvoření datového bloku, postupný zápis 4, 2 a 1 bajtové celočíselné hodnoty (celkem 7 bajtů), a nakonec vyčtení obsahu celého datového bloku v podobě HexaString.
Opačný příklad viz metoda SetHexaString.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = Pm.CreatePmBuffer();
b.SetInt32(-2, 0x10203040);
b.SetInt16(-2, 0x5060);
b.SetUint8(-2, 0x70);
var s = b.GetHexaString();  //Výsledkem bude HexaString "40302010605070"

Historie:
Pm9.00.05: Nový parametr nAttr pro upřesnění, jak má vypadat vygenerovaný HexaString.
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice