Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetHexaString - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení datového bloku v podobě HexaString.
Syntaxe:
String GetHexaString(Long nOffset, [Long nSize])
Volání:
Value = PmBuffer.GetHexaString(nOffset, nSize)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku. Platí, že celá čtená položka musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
Hodnota -4 znamená, že se použije vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje. Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, není potřeba ručně určovat pozici, ale lépe použít toto automatické pozicování.
nSize[nepovinné] (Long) Velikost čteného datového bloku. Hodnota -1 (přednastaveno) znamená, že se vyčte datový blok od zadané pozice až do konce.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy.
Příklad:
Vytvoření datového bloku, postupný zápis 4, 2 a 1 bajtové celočíselné hodnoty (celkem 7 bajtů), a nakonec vyčtení obsahu celého datového bloku v podobě HexaString. Opačný příklad viz SetHexaString.
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var b = Pm.CreatePmBuffer();
b.SetInt32(-2, 0x10203040);
b.SetInt16(-2, 0x5060);
b.SetUint8(-2, 0x70);
var s = b.GetHexaString(0);  //Výsledkem bude HexaString "40302010605070"

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice