Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetStringFix - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení znakového řetězce s pevnou délkou.
Syntaxe:
String GetStringFix(Long nOffset, Long nLength, [Long nEncoding])
Volání:
Value = PmBuffer.GetStringFix(nOffset, nLength, nEncoding)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.

Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.

>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje.

Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale lépe použít toto automatické pozicování.

nLength(Long) Pevná velikost vyhrazeného prostoru v datovém bloku pro uložený řetězec v bajtech.

Pokud je v řetězci pevné délky uvnitř znak NULL, pak je řetězec při čtení na tomto místě ukončen a je kratší.

Pokud řetězec neobsahuje znak NULL, pak je jako řetězec chápán celý obsah zadané pevné délky.

nEncoding[nepovinné] (Long) Kódování znakového řetězce v datovém bloku.
0 (přednastaveno) - (ANSI) Každý znak je uložený v jednom bajtu. Hodnoty 0 až 127 tvoří tzv ASCII tabulku znaků, jejichž význam je neměnný. Hodnoty 128 až 255 mají různý význam v různých lokalizacích (kódové stránky, např. Windows CP-1250).
1 - (UTF-8) Každý znak je uložen v 1, 2 nebo 4 bajtech, to znamená má proměnlivou délku. Výhodou je, že běžné znaky latinky (ASCII) jsou uloženy v 1 bajtu. Ve více bajtech jsou uloženy až znaky s diakritikou a speciální znaky. Takže toto uložení je v praxi velmi úsporné.

Toto kódování se používá zejména pro výměnu dat, persistenci dat a na webu.

2 - (UTF-16) Každý znak je uložen ve 2 bajtech (nebo vyjímečně 4 bajtech), tzn. má v praxi pevnou délku. Výhodou je, že většina znaků je uložena ve 2 bajtech, takže se s těmito řetězci dobře pracuje (protože mají prakticky pevnou délku).

Toto kódování se interně používá ve Windows, ale i v JavaScript nebo .NET, protože je manipulace s těmito pevnými řetězci snazší.

Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Pro nEcoding=0 nefunguje kódování znaků s vyšší hodnotou než 127 a pro InternetExplorer nefunguje kódování UTF-8 (nEcoding=1).
Viz také:

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice