Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetStringFix - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení znakového řetězce s pevnou délkou.
Syntaxe:
String GetStringFix(Long nOffset, Long nLength, [Long nEncoding])
Volání:
Value = PmBuffer.GetStringFix(nOffset, nLength, nEncoding)
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku. Platí, že celá čtená položka musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
Hodnota -4 znamená, že se použije vnitřní automatická pozice (viz AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu a automaticky se zvětšuje. Pokud se čtou/zapisují položky jedna za druhou, není potřeba ručně určovat pozici, ale lépe použít toto automatické pozicování.
nLength(Long) Pevná velikost vyhrazeného prostoru v datovém bloku pro uložený řetězec v bajtech. Pokud je v řetězci pevné délky uvnitř znak NULL, potom je řetězec při čtení na tomto místě ukončen a je kratší. Pokud řetězec neobsahuje znak NULL, potom je jako řetězec chápán celý obsah zadané pevné délky.
nEncoding[nepovinné] (Long) Kódování znakového řetězce v datovém bloku.
0 (přednastaveno) - (ANSI) Každý znak je uložený v jednom bajtu. Hodnoty 0 až 127 tvoří tzv ASCII tabulku znaků, jejichž význam je neměnný. Hodnoty 128 až 255 mají různý význam v různých lokalizacích (kódové stránky, např. Windows CP-1250).
1 - (UTF-8) Každý znak je uložen v 1, 2 nebo 4 bajtech, tzn má proměnlivou délku. Výhodou je, že běžné znaky latinky (ASCII) jsou uloženy v 1 bajtu. Ve více bajtech jsou uloženy až znaky s diakritikou a speciální znaky. Takže toto uložení je v praxi velmi úsporné. Toto kódování se používá zejména pro výměnu dat, persistenci dat a na webu.
2 - (UTF-16) Každý znak je uložen ve 2 bajtech (nebo vyjímečně 4 bajtech), tzn má v praxi pevnou délku. Výhodou je, že většina znaků je uložena ve 2 bajtech, takže se s těmito řetězci dobře pracuje, protože mají prakticky pevnou délku. Toto kódování se interně používá ve Windows, ale i v JavaScript nebo .NET, protože je manipulace s těmito pevnými řetězci snazší.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i pro Web obrazy. Pro InternetExplorer však nefunguje kódování UTF-8.

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice