Promotic

GetStringFix - metoda objektu PmBuffer

Popis:
Čtení textového řetězce s pevnou délkou.
Syntaxe:
String GetStringFix(Long nOffset, Long nLength, [Long nEncoding])
Parametry:
nOffset(Long) Určuje pozici čtené hodnoty v datovém bloku.
Platí, že celá čtená hodnota musí ležet uvnitř datového bloku. Položka se vyčte buď celá nebo vůbec.
>= 0 - Index (v bajtech, indexováno od 0) v datovém bloku.
-4 - Použije se vnitřní automatická pozice (viz vlastnost AutoOffset), která ukazuje za poslední čtenou nebo zapisovanou hodnotu.
Tato operace posune vnitřní automatickou pozici za čtenou/zapisovanou hodnotu.
Pokud se položky čtou/zapisují jedna za druhou, pak není potřeba ručně určovat pozici, ale je lepší použít toto automatické pozicování.
nLength(Long) Pevná velikost vyhrazeného prostoru v datovém bloku pro uložený řetězec v bajtech.
Pokud řetězec pevné délky obsahuje znak NULL, pak je řetězec při čtení na tomto místě ukončen a je kratší.
Pokud řetězec neobsahuje znak NULL, pak je jako řetězec chápán celý obsah zadané pevné délky.
nEncoding[nepovinné] (Long) Kódování textového řetězce v datovém bloku.
0 (přednastaveno) - (ANSI) Každý znak je uložený v jednom bajtu. Hodnoty 0 až 127 tvoří ASCII tabulku znaků, jejichž význam je neměnný. Hodnoty 128 až 255 mají různý význam v různých lokalizacích (kódové stránky, např. Windows CP-1250).
1 - (UTF-8) Každý znak je uložen v 1, 2 nebo 4 bajtech, to znamená má proměnlivou délku. Výhodou je, že běžné znaky latinky (ASCII) jsou uloženy v jednom bajtu. Ve více bajtech jsou uloženy až znaky s diakritikou a speciální znaky. Takže toto uložení je v praxi velmi úsporné.
Toto kódování se používá zejména pro výměnu dat, persistenci dat a na Webu.
2 - (UTF-16) Každý znak je uložen ve 2 bajtech (nebo vyjímečně 4 bajtech), tzn. má v praxi pevnou délku. Výhodou je, že většina znaků je uložena ve 2 bajtech, takže se s těmito řetězci dobře pracuje (protože mají prakticky pevnou délku).
Toto kódování se interně používá v OS Windows, ale i v jazyce JavaScript nebo .NET, protože je manipulace s těmito pevnými řetězci snazší.
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech. Pro nEcoding=0 nefunguje kódování znaků s vyšší hodnotou než 127 a pro InternetExplorer není funkční kódování UTF-8 (nEcoding=1).
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "Help me!";
oBuf.SetStringFix(-2, s1, 8, 0, 1);

oBuf.AutoOffset = 0;
var nSize = oBuf.GetSize();

var val = oBuf.GetStringFix(-4, nSize, 1);   // val = "Help me!"

Historie:
Pm9.00.04: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.