Promotic

SaveToFile - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Zapis wartości z bloku danych do pliku binarnego.
Składnia:
Long SaveToFile(Long nOffset, String sFile, [Long nFileOffset], [Long nLength])
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję odczytywanej wartości w bloku danych.
Cała odczytywana pozycja musi znajdować się w bloku danych. Pozycja zostanie odczytana w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
sFile(String) Nazwa pliku ze ścieżką.
Jeżeli nie jest wprowadzona pełna ścieżka, wtedy zostanie uzupełniona względem do foldera aplikacji.
Jest zalecane stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.
nFileOffset[opcjonalne] (Long) Określa pozycję zapisywanej wartości w pliku binarnym w bajtach.
Wartość 0 (domyślnie) oznacza zapis od początku pliku.
nLength[opcjonalne] (Long) Określa ilość zapisywanych bajtów.
>=0 - Ilość w bajtach
-1 (domyślnie) - Zapis wszystkich wartości aż do końca bloku danych.
-2 - Zapis wszystkich wartości aż do końca bloku danych a następnie ustawi koniec pliku.
Wartość zwrotna:
Zwraca ilość rzeczywiście zapisanych bajtów
Notatka:
Metoda ta nie działa w Web panelach.
Patrz również:
Przykład:
Zapis do pliku. Odwrotny przykład patrz Przykład.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var nSize;
var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt16(-2, 0x5060);
oBuf.SetInt8(-2, 0x70);
nSize = oBuf.SaveToFile(0, "#data:Test.bin", 0, -1);

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.