Update cookies preferences
Promotic

SetInt32 - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Zapis 4-bajtowej wartości całkowitej.
Składnia:
Empty SetInt32(Long nOffset, Long nValue, [Long nEncoding])
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję zapisywanej wartości w bloku danych.
Cała zapisywana wartość musi znajdować się w bloku danych lub cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Pozycja zostanie zapisana albo w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-2 - Cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Wielkość bloku danych zostanie zwiększona o zapisywaną pozycję.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
nValue(Long) Zapisywana wartość.
nEncoding[opcjonalne] (Long) Kolejność zapisania bajtów jednej wartości w pamięci (Little-endian/Big-endian) w bloku danych. Little-endian oraz Big-endian posiadaja wzajemnie odwrotną kolejność zapisu bajtów wartości. Nie jest to zależne od systemu operacyjnego ale od platformy komputera.
W systemie PROMOTIC (na komputerach z procesorami x86) jest stosowany Little-endian.
W procesorach ARM stosowany jest Big-endian (zazwyczaj jest stosowany do komunikacji ze sterownikami PLC). Big-endian może być wymagany do wymiany danych z innym systemem (np. sterownik PLC).
0 (domyślnie) - Little-endian
1 - Big-endian
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach. Jeżeli zapisana wartość nie może zostać przekonwertowana na żądany typ, wtedy jest zapisywana wartość zastępcza 0.
Patrz również:
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt32(-2, 2147483647);
oBuf.SetInt32(-2, -11);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.