Promotic

SetSize - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Ustawienie wielkości bloku danych.
Składnia:
Empty SetSize(Long nNewSize, [Long nMode])
Parametry:
nNewSize(Long) Nowa wielkość bloku danych określona bezwzględnie lub względnie wobec bieżącej wielkości patrz parametr nMode.
nMode[opcjonalne] (Long) Określa zachowanie podczas zmiany wielkości istniejącego bloku danych.
0 (domyślnie) - Nowa wielkość bloku danych określona bezwzględnie. Zawartość istniejącego bloku danychnie zostanie podtrzymana. Zostanie wytworzony nowy blok danych, który zostanie wyzerowany.
Wartość właściwości AutoOffset zostanie ustawiona na 0.
1 - Nowa wielkość bloku danych określona bezwzględnie. Zawartość istniejącego bloku danych zostanie podtrzymana. Blok danych zostanie zwiększony lub zmniejszony. Wyzerowany zostanie tylko jego zmieniony obszar.
Wartość właściwości AutoOffset zostanie podtrzymana, jeżeli w nowej wielkości ma sens, w innym przypadku zostanie ustawiona na 0.
2 - Nowa wielkość bloku danych określona względnie. Zawartość istniejącego bloku danych zostanie podtrzymana. Blok danych zostanie zwiększony lub zmniejszony. Wyzerowany zostanie tylko jego zmieniony obszar.
Wartość właściwości AutoOffset zostanie podtrzymana, jeżeli w nowej wielkości ma sens, w innym przypadku zostanie ustawiona na 0.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- PmBuffer.GetSize (metoda)
Przykład:
Wytworzenie i wypełnianie bloku danych, a następnie zmniejszanie bloku danych o 2 bajty z zachowaniem danych.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
var s1 = "40302010605070";
oBuf.SetHexaString(-2, s1);
var nSize = oBuf.GetSize();   // nSize = 7

oBuf.SetSize(-2, 2);
var val = oBuf.GetHexaString();   // val = 4030201060

Historia:
Pm9.00.22: Parametr nMode zmieniony z Bool na Long, dokładniej określający zachowanie podczas zmiany istniejącego bloku danych.
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.