Promotic

GetLastError - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Zwraca znacznik ostatniego błędu.
Składnia:
Long GetLastError([Boolean bClear])
Parametry:
bClear[opcjonalne] (Boolean) Określa, czy wraz z odczytem znacznika błędu wykonać również jego wyzerowanie.
false - Podczas odczytu znacznik nie zostanie wyzerowany (nie zmieni się).
true (domyślnie) - Podczas odczytu znacznik zostanie wyzerowany.
Wartość zwrotna:
0 - Jeżeli nie wystąpił żaden błąd.
Wartość niezerowa - Jeżeli wystąpił błąd.
Notatka:
Jeżeli wykonje się kolejno kilka operacji wtedy można testować poprawność każdej z nich (ważna wartość zwrotna, lub przesunięcie markera wewnętrznej pozycji o właściwą ilość bajtów).
Testowanie po każdej operacji jest przcochłonne, dlatego istnieje prostszy wariant, kiedy po wykonaniu wszystkich operacji przy pomocy tej metody zostanie sprawdzone, czy w trakcie nie wystąpił błąd. Błąd ten zostanie usunięty dopiero po wywołaniu tej metody tej metody z parametrem true.

Metoda ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var buf = Pm.CreatePmBuffer();
buf.SetInt16(-2, 10);
var nVal = buf.GetInt32(0);   // Niepoprawne wołanie. Bufor zawiera tylko 2 bajty, nie można odczytać 4 bajty.
var nErr = buf.GetLastError();   // Zwraca wartość niezerową - znacznik, zę w trakcie wystąpił błąd. Przez wywołanie znacznik wewnętrzny zostanie wyzerowany.

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.