Promotic

SetBit - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Zapis jednego bitu.
Składnia:
Empty SetBit(Long nOffset, Long nBitIndex, Boolean bValue)
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję zapisywanej wartości w bloku danych.
Cała zapisywana pozycja musi znajdować się w bloku danych lub cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Pozycja zostanie zapisana w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta nie przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję.
nBitIndex(Long) Indeks bitu (indeksowane od 0). Wartość musi być liczbą całkowitą dodatnią. Jeżeli wartość jest większa od 7, wtedy wewnętrznie wartość zostanie podzielona przez 8 (wielkość 1 bajta). Pozycja zapisu jest zwiększana o część całkowitą dzielenia, a bit jest resztą po dzieleniu całkowitym. Powstała pozycja bitu musi znajdować się w istniejącym obszarze danych.
bValue(Boolean) Zapisywana wartość.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.

Dla tej metody nie można ustawić nOffset = -2 (w odróżnieniu od metody SetUint8 ...).
Patrz również:
- PmBuffer.GetBit (metoda)
- Pm.SetBit (metoda)
- PmVar.SetBit (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetInt8(-2, 0);
oBuf.SetBit(0, 0, true);
oBuf.SetBit(0, 1, true);
oBuf.SetBit(0, 2, false);
oBuf.SetBit(0, 3, true);

Historia:
Pm9.00.05: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.