Update cookies preferences
Promotic

SetUint8 - metoda obiektu PmBuffer

Opis:
Zapis 1-bajtowej wartości całkowitej bez znaku.
Składnia:
Empty SetUint8(Long nOffset, Long nValue)
Parametry:
nOffset(Long) Określa pozycję zapisywanej wartości w bloku danych.
Cała zapisywana wartość musi znajdować się w bloku danych lub cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Pozycja zostanie zapisana albo w całości lub wogóle.
>= 0 - Indeks (w bajtach, indeksowane od 0) w bloku danych.
-2 - Cała pozycja zostanie dodana na koniec bloku danych. Wielkość bloku danych zostanie zwiększona o zapisywaną pozycję.
-4 - Zostanie zastosowana wewnętrzna automatyczna pozycja (patrz właściwość AutoOffset), która wskazuje ostatnią odczytywaną lub zapisywaną wartość.
Operacja ta przesunie wewnętrzną automatyczną pozycję za odczytywaną/zapisywaną wartość.
Jeżeli pozycje są odczytywane/zapisywane po kolei za sobą, wtedy nie trzeba ręcznie określać pozycję, ale jest lepiej zastosować automatyczne pozycjonowanie.
nValue(Long) Zapisywana wartość.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach. Jeżeli zapisana wartość nie może zostać przekonwertowana na żądany typ, wtedy jest zapisywana wartość zastępcza 0.
Patrz również:
- PmBuffer.SetInt8 (metoda)
Przykład:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oBuf = Pm.CreatePmBuffer();
oBuf.SetUint8(-2, 127);
oBuf.SetUint8(-2, -11);

Historia:
Pm9.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.