Update cookies preferences
Promotic

Vars - metoda obiektu PmaWebDir

Opis:
Dostęp do wartości słów kluczowych. Metoda zwraca obiekt typu PmVar, który przedstawia jedną zmienną zdefiniowaną w karcie "Słowa kluczowe".
Składnia:
Object Vars(Variant id)
Parametry:
id(Variant) Określa zmienną. Wartość jest:
- Nazwa (String, rozróżnia duże/małe litery, na przykład "d1") lub
- Indeks (Long, indeksowane od 0)
Notatka:
Obiekt PmVar zawiera informacje o danej zmiennej (wartość, nazwa, indeks, itd.).
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oWebDir = pMe.Pm("/Web/Dir");
var value = oWebDir.Vars("key1").Value;   // Odczyt wartości
oWebDir.Vars("key1").Value = "abc";   // Zapis wartości
© MICROSYS, spol. s r.o.