Update cookies preferences
Promotic

Uprawnienia - karta obiektu PmaWebDir

Opis:
W tej karcie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz karta "Uprawnienie" obiektu PmaObject.
Lista uprawnień obiektu:
WebReadZezwolenie/zakaz odczytu z Webu.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą przeglądać strony oferowane tego obiektu.
Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych
WebWriteZezwolenie/zakaz zapisu z Webu.
Jest to określenie użytkowniów, którzy mogą przesyłać parametry z dokumentu HTML do tego obiektu.
Ma to sens tylko dla użytkowników sieciowych
© MICROSYS, spol. s r.o.