Promotic

onPageLoad - zdarzenie obiektu PmaWebDir

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przed wczytaniem pliku (pEvent.FilePath).
Zdarzenie można zastosować na przykład:
- w celu umożliwienia zamiany słów kluczowych (tzn. zmiany całego transmitowanego dokumentu HTML/XML).
- w celu zakazania wysłania pliku do klienta.
- w celu przekierowania pliku do innego pliku na dysku.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PmaWebDir obiektu, w którym dane zdarzenie powstaje.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.User - (Object) [do odczytu] Obiekt PmUser, który przedstawia zalogowanego użytkownika, który wywołał żądanie o daną stronę.
pEvent.Params - (String) [do odczytu] Łańcuch tekstowy zawierający parametry w adresie URL.
Ten łańcuch jest w postaci na przykład "a=13&b=xyz". To znaczy, że "a" posiada wartość "13" oraz "b" posiada wartość "xyz".
Uzyskać poszczególne pojedyńcze wartości z tego łańcucha można przy pomocy metody Pm.HTTPGetFormValue.
pEvent.Method - (String) [do odczytu] Nazwa metody HTTP, która przesłała parametry:
"POST" - Wysłanie parametrów z formularza HTML
"GET" - Wysłanie parametrów jako części wymaganej nowej strony
pEvent.FilePath - (String) [do odczytu i zapisu] Ścieżka względna do pliku, który jest żądany z przeglądarki internetowej.
Względną ścieżkę do pliku (względna do Folder z plikami) można zmienić na inną względną lub bezwzględną ścieżkę do pliku w tym zdarzeniu.
pEvent.TypeEnable - (Long) [do odczytu i zapisu] Typ zezwolenia wysłania strony klientowi.
Projektant może (według ustawionego użytkownika, hasła lub adresu komputera) wyłączyć działanie.
Ustawienie tego parametru jest zalecane tylko dla specjalnych przypadkach. Jest dogodniejszym wykonywać powszechne zabezpieczenie w standardowy sposób za pomocą uprawnienia: WebRead. Patrz również PmaWeb.onNewRequest, PmaObject-Cfg.Methods.
1 (domyślnie) - zezwolenie na operację.
-1 - żądanie zalogowania użytkownika (jeżeli użytkownik nie został określony) lub wprowadzenie użytkownika (jeżeli użytkownik został określony ale jego nazwa oraz hasło są nipoprawne).
-2 - zakazanie operacji dla danego klienta bezwarunkowo.
Notatka:
Zdarzenie jest wywołane przed wczytaniem wymaganego pliku. Po wczytaniu pliku i zamianie słów kluczowych zostanie wywołane zdarzenie onPageModify.
Dostęp do słów kluczowych jest możliwy przy pomocy metody Vars.
Patrz również:
Przykład:
Zdarzenie zamieni słowo kluczowe XXtime na bieżący czas wymogu. Jeżeli w dokumencie będzie występować słowo "_(XXtime)_", wtedy przy wczytywaniu zostanie ono zamienione wartością słowa kluczowego XXtime a więc czasem bieżącym.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Vars("XXtime").Value = Pm.Time;

Historia:
Pm9.00.20: Nowy parametr pEvent.Method.
Pm9.00.19:
- Nowy parametr pEvent.Params z parametrami w adresie URL.
- Parametr pEvent.FilePath jest teraz do odczytu i zapisu.
© MICROSYS, spol. s r. o.