Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Oprávnění - karta objektu PmaWebDir

Popis:
V této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Seznam oprávnění objektu:
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu.

Je to určení uživatelů, kteří mohou prohlížet nabízené soubory tohoto objektu.

Má smysl pouze pro síťové uživatele.

WebWritePovolení/zákaz zápisu z Webu.

Je to určení uživatelů, kteří mohou zasílat parametry z HTML dokumentů do tohoto objektu.

Má smysl pouze pro síťové uživatele.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice