Promotic

Oprávnění - karta objektu PmaWebDir

Popis:
V této kartě se definují oprávnění objektu. Viz karta "Oprávnění" objektu PmaObject.
Seznam oprávnění objektu:
WebReadPovolení/zákaz čtení z Webu.
Je to určení uživatelů, kteří mohou prohlížet nabízené soubory tohoto objektu.
Má smysl pouze pro síťové uživatele.
WebWritePovolení/zákaz zápisu z Webu.
Je to určení uživatelů, kteří mohou zasílat parametry z HTML dokumentů do tohoto objektu.
Má smysl pouze pro síťové uživatele.
© MICROSYS, spol. s r. o.