Promotic

Makro výraz $.join

Tento makro výraz představuje řetězcovou hodnotu složenou ze všech parametrů tohoto výrazu.

Syntaxe:
$.join("xx"[,yy,zz...])
- xx, yy, zz = textové řetězce (v uvozovkách) nebo jiné makro výrazy.


Příklad2:
Získá hodnotu proměnné temperature z objektu data v objektu BoilerX. Kde X je hodnota výrazu $.par parametru boil. Pokud parametr boil není určen, pak je nahrazen hodnotou 0.
$.join("../Boiler",$.par("boil",0),"/data#temperature")
Příklad3:
Získá textovou hodnotu, která představuje zkrácený lokalizovaný název prvního dne v týdnu doplněný na konci o znak ":".
$.join($.text("sys","day1s"),":")

Konfigurátory v editoru rozšířené hodnoty:
PřidatPřidá další parametr výrazu
VložitVloží další parametr na určenou pozici
SmazatOdstraní parametr z určené pozice
Zrušit všeOdstraní všechny parametry

Historie:
Pm8.02.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.