Update cookies preferences
Promotic

Kopírovat do nového objektu PmaPrototype - konfigurační okno

Popis:
Okno slouží pro nastavení parametrů kopírování objektu PmaFolder do nového globálního objektu PmaPrototype. Do tohoto prototypu budou zkopírovány všechny podobjekty a vlastnosti zdrojového objektu PmaFolder.
Toto konfigurační okno lze otevřít volbou "Kopírovat do nového objektu PmaPrototype ..." v kontextovém menu objektu PmaFolder.
Konfigurátory:
Objekt PmaFolderCesta ke zdrojovému objektu PmaFolder.
Konvertovat PmaFolder na objekt PmaInstancePokud je zatrženo, pak bude vybraný objekt PmaFolder zkonvertován na objekt PmaInstance a poté odstraněn i se všemi podobjekty. Název prototypu v instanci bude automaticky nastaven na zvolený název nového objektu PmaPrototype.
Název globálního prototypuNázev nového objektu PmaPrototype.
Cesta ke globálnímu prototypuCesta k novému objektu PmaPrototype.

Historie:
Pm9.00.10: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.