Promotic

Raporty w systemie PROMOTIC

W zależności od wymagań zawartości oraz formy prezentacji jest konieczne wybranie odpowiedniej technologii do tworzenia takiego dokumentu.

System PROMOTIC umożliwia w tym celu wykorzystać technologie: HTML, e-mail, Excel, Libre Office, PDF itd.
System PROMOTIC również może współpracować lub udostępniać potrzebne dane specjalistycznym oprogramowaniom przeznaczonych do tworzenia takich dokumentów (np. Crystal Report).

PmaReport

Wykorzystuje technologię HTML gdzie w zawartości dokumentu znajdują się słowa kluczowe, które podczas otwarcia są zastąpione wartościami z aplikacji PROMOTIC. Umożliwia wyświetlić pojedyńcze wartości, tablicę wartości w postaci tabeli lub obrazki.
 
Zalety:
- System zawiera proste konfiguracje wstępne szablon dla reportów danych systemowych.
 
Mankamenty:
- Podczas tworzenia nowego szablonu jest potrzebna wiedza HTML oraz składnia do zastępowania słów kluczowych.
 
Patrz: Konfiguracje wstępne w grupie "Raport", Przykłady raportów

PmaPanel - Druk panela do pliku PDF

W aplikacji PROMOTIC można drukować przy pomocy drukarki wirtualnej (SO Windows 11/10 zawiera "Microsoft Print to PDF"), która nie drukuje na papier lecz do pliku. W SO Windows 8, 7 oraz starszych jest konieczne zainstalować oprogramowanie stron trzecich.
 
Druk panela z wyborem drukarki:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Print("");
 
Zalety:
- Proste użytkownikiem sterowane stosowanie metody druku panela.
 
Mankamenty:
- Jeżeli jest wołana nad panelem, który nie jest aktualnie otwarty, wtedy jego zawartość ostatecznie niemusi być cała (niewyrysowane przebiegi trendów, puste tabeli, itd.).
 
Patrz: Druk otwartego panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku, Druk panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku, W jaki sposób drukować w systemie PROMOTIC

Microsoft Excel

1) Umożliwia przy pomocy PmaAdo lub technologii VBA zapis danych do arkuszy Microsoft Excel dokumentów.
 
Zalety:
- Umożliwia w prosty, automatyczny sposób bez nadzoru generowanie raportów.
- Dane z aplikacji PROMOTIC mogą zostać wykorzystane do prezentacji przy pomocy środków graficznych Excel.
- Excel (od wersji 2007) umożliwia przy pomocy własnej metody zapis raportu do pliku PDF.
 
Mankamenty:
- Konieczna instalacja 32-bitowej wesrji Microsoft Office na docelowym komputerze
 
Patrz: Baza danych Excel, Przykłady zastosowania bazy danych Excel w systemie PROMOTIC, Przykłady pracy z aplikacją Excel, Przykłady pracy z aplikacją Excel

2) Możliwe jest również inne podejście, w którym Excel zachowuje się pod względem komunikacji jak klient sieciowy które żąda danych z Web serwera PROMOTIC pod podanym adresem URL i przy użyciu uzgodnionych parametrów.
 
Patrz: Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Wysyłanie wymaganych danych z produkcji dziennej do pliku Excel"
 
Zalety:
 
Otrzymane dane można dowolnie przetwarzać graficznie i wartościowo za pomocą programu Excel. To rozwiązanie nie wymaga, aby program Excel był zainstalowany na komputerze, na którym działa aplikacja PROMOTIC.

3) Nowy plik excel z zawartością danych można również utworzyć za pomocą zewnętrznego "widgetu". To rozwiązanie nie wymaga, aby program Excel był zainstalowany na komputerze, na którym działa aplikacja PROMOTIC.
 
Patrz: Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel)", Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z przykładowego pliku i dodaniem danych (bez MS Excel)"

LibreOffice Calc

Umożliwia przy pomocy technologii LibreOffice API zapis danych do arkuszy Calc dokumentów.
 
Zalety:
- Umożliwia w prosty, automatyczny sposób bez nadzoru generowanie raportów.
- Dane z aplikacji PROMOTIC mogą zostać wykorzystane do prezentacji przy pomocy środków graficznych Calc.
- Darmowa instalacja Libre Office.
 
Mankamenty:
- Konieczna instalacja Libre Office na docelowym komputerze
 
Patrz: Baza danych Calc

SAP - Crystal Reports

Crystal Reports to narzędzie programistyczne, umożliwiające generowanie skomplikowanych zapytań do baz danych, i prezentację wyników w postaci graficznej. Sam proces generowania raportów nie wymaga znajomości języka SQL, choć możliwe jest tworzenie zapytań z jego użyciem.
Program ten umożliwia tworzenie złączeń między tabelami, selekcję rekordów i ich grupowanie, zawiera bogaty zestaw możliwości ukrywania niepotrzebnych rekordów, wspiera filtrowania na podstawie formuł zdefiniowanych przez użytkownika, co zwiększa jego możliwości wizualizacji danych.
 
Zalety:
- Przeznaczone dla analityków biznesowych
- Proste generowanie raportów przy użyciu drag&drop
 
Mankamenty:
- Wykupienie licencji w celu korzystania.
- nie można zastosować VBScript do uruchomienia Crystal Reports 2016, jak to było możliwe w starszych wersjach.
- Crystal Reports 2016 (crw32.exe) nie akceptuje argumentów wiersza polecenia.
Patrz również:
- PmaReport (obiekt)
© MICROSYS, spol. s r. o.