Promotic

Raporty w systemie PROMOTIC

W zależności od wymagań zawartości oraz formy prezentacji jest konieczne wybrać odpowiedniej technologii do tworzenia takiego dokumentu.

System PROMOTIC umożliwia w tym celu wykorzystać technologie: HTML, e-mail, Excel, Libre Office, PDF itd.
System PROMOTIC również może współpracować lub udostępniać potrzebne dane specjalistycznym oprogramowaniom przeznaczonych do tworzenia takich dokumentów (np. Crystal Report).

PmaReport

Wykorzystuje technologię HTML gdzie w zawartości dokumentu znajdują się słowa kluczowe, które podczas otwarcia są zastąpione wartościami z aplikacji PROMOTIC. Umożliwia wyświetlić pojedyńcze wartości, tablicę wartości w postaci tabeli lub obrazki.
 
Zalety:
- System zawiera proste konfiguracje wstępne szablon dla reportów danych systemowych.
 
Mankamenty:
- Podczas tworzenia nowego szablonu jest potrzebna wiedza HTML oraz składnia do zastępowania słów kluczowych.
 
Patrz: Konfiguracje wstępne w grupie "Raporty", Przykłady raportów

PmaPanel - Druk panela do pliku PDF

W aplikacji PROMOTIC można drukować przy pomocy drukarki wirtualnej (SO Windows 11/10 zawiera "Microsoft Print to PDF"), która nie drukuje na papier lecz do pliku. W SO Windows 8, 7 oraz starszych jest konieczne zainstalować oprogramowanie stron trzecich.
 
Druk panela z wyborem drukarki:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Root.Print("");
 
Zalety:
- Proste użytkownikiem sterowane stosowanie metody do druku panela.
 
Mankamenty:
- Jeżeli jest wołana nad panelem, który nie jest aktualnie otwarty, wtedy jego zawartość ostatecznie niemusi być cała (niewyrysowane przebiegi trendów, puste tabeli, itd.).
 
Patrz: Druk otwartego panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku, Druk panela (lub jego części) na drukarku lub do pliku, Jak drukować w systemie PROMOTIC

Konfiguracja wstępna raportów dotyczących alarmów i trendów

Umożliwia wyświetlenie i wydrukowanie w formie tabelarycznej lub zapisanie do pliku csv przeliczonych danych w zadanym okresie czasu, z określonym periodem oraz według innych kryteriów przeliczenia.
 
Zalety:
 
Pozwala użytkownikowi określić:
- wybór elementów do wyświetlenia
- zakres czasu i period
- rodzaj przeliczania zmiennych
 
Patrz: Konfiguracja wstępna "PmaReport - Raporty alarmów posortowane według określonych parametrów filtra", Konfiguracja wstępna "PmaReport - Raporty trendowanych danych według określonych parametrów filtra"

Microsoft Excel

1) PmaAdo lub VBA
 
Umożliwia przy pomocy PmaAdo lub technologii VBA zapis danych do arkuszy Microsoft Excel dokumentów.
 
Zalety:
- Umożliwia w prosty, automatyczny sposób bez nadzoru generowanie raportów.
- Dane z aplikacji PROMOTIC mogą zostać wykorzystane do prezentacji przy pomocy środków graficznych Excel.
- Excel (od wersji 2007) umożliwia przy pomocy własnej metody zapis raportu do pliku PDF.
 
Mankamenty:
- Konieczna instalacja Microsoft Office na docelowym komputerze
 
Patrz: Baza danych Excel, Przykłady zastosowania bazy danych Excel w systemie PROMOTIC, Przykłady pracy z aplikacją Excel, Przykłady pracy z aplikacją Excel

2) Excel z aktywnym makrem (*.xlsm)
 
Możliwe jest również inne podejście, w którym Excel zachowuje się pod względem komunikacji jak klient sieciowy które żąda danych z Web serwera PROMOTIC pod podanym adresem URL i przy pomocy uzgodnionych parametrów.
 
Patrz: Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Wysyłanie wymaganych danych z produkcji dziennej do pliku Excel"
 
Zalety:
 
Otrzymane dane można dowolnie przetwarzać graficznie i wartościowo za pomocą programu Excel. To rozwiązanie nie wymaga, aby program Excel był zainstalowany na komputerze, na którym działa aplikacja PROMOTIC.

3) Plik Excel bez programu MS Excel
 
Nowy plik Excel z zawartością danych można również utworzyć przy pomocy zewnętrznego "widgetu". To rozwiązanie nie wymaga, aby program Excel był zainstalowany na komputerze, na którym działa aplikacja PROMOTIC.
 
Patrz: Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel)", Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z przykładowego pliku i dodaniem danych (bez MS Excel)"

LibreOffice Calc

Umożliwia przy pomocy technologii LibreOffice API zapis danych do arkuszy Calc dokumentów.
 
Zalety:
- Umożliwia w prosty, automatyczny sposób bez nadzoru generowanie raportów.
- Dane z aplikacji PROMOTIC mogą zostać wykorzystane do prezentacji przy pomocy środków graficznych Calc.
- Darmowa instalacja Libre Office.
 
Mankamenty:
- Konieczna instalacja Libre Office na docelowym komputerze
 
Patrz: Baza danych Calc

SAP - Crystal Reports

Crystal Reports to narzędzie programistyczne, umożliwiające generowanie skomplikowanych zapytań do baz danych, i prezentację wyników w postaci graficznej. Sam proces generowania raportów nie wymaga znajomości języka SQL, choć możliwe jest tworzenie zapytań z jego użyciem.
Program ten umożliwia tworzenie złączeń między tabelami, selekcję rekordów i ich grupowanie, zawiera bogaty zestaw możliwości ukrywania niepotrzebnych rekordów, wspiera filtrowania na podstawie formuł zdefiniowanych przez użytkownika, co zwiększa jego możliwości wizualizacji danych.
 
Zalety:
- Przeznaczone dla analityków biznesowych
- Proste generowanie raportów przy użyciu drag&drop
 
Mankamenty:
- Wykupienie licencji w celu korzystania.
- nie można zastosować VBScript do uruchomienia Crystal Reports 2016, jak to było możliwe w starszych wersjach.
- Crystal Reports 2016 (crw32.exe) nie akceptuje argumentów wiersza poleceń.
Patrz również:
- PmaReport (obiekt)
© MICROSYS, spol. s r.o.