Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Wysyłanie wymaganych danych z produkcji dziennej do pliku Excel"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Raporty / Raport do pliku Excel".

Konfiguracja wstępna tworzy skonfigurowany obiekt PmaWebDir w obiekcie PmaWeb. Zapisuje on na dysk plik Excela o domyślnej nazwie ReportDailyProduction.xlsm.

Opis pliku Excel RaportDailyProduction.xlsm
Z punktu widzenia komunikacji plik zachowuje się jak Web klient, który na podany adres URL i używając uzgodnionych parametrów, zwraca się do Web serwera PROMOTIC o dane.
Opis arkuszy w pliku programu Excel:
Config - ustawienia parametrów i przycisk uruchamiający komunikację
.
Data - do zapisu odebranych danych
.
TableView - widok tabeli użytkownika z odebranymi danymi
GraphView - graficzny widok użytkownika na odebrane dane
 
Komunikacja i przetwarzanie danych odbywa się podczas uruchamiania lub naciśnięciem przycisku za pomocą wewnętrznych skryptów. Są one dostępne w edytorze za pomocą skrótu klawiszowego ALT+F11.

Opis obiektu PmaWebDir
Nowo utworzony obiekt w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify przechwytuje żądanie klienta oraz przekazuje ją do metody DailyProduction z parametrami do przetworzenia. Metoda ta wykorzystuje parametry do określenia, jakie dane, w jakim arkuszu i w jakich pozycjach zostaną wysłane do programu Excel.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
W obiekcie PmaWeb wytworzy obiekt PmaWebDir. Zapisuje na dysk plik programu Excel. Plik ten może znajdować się w dowolnym miejscu na komputerze w sieci lokalnej, o ile adres URL serwera jest prawidłowo ustawiony w jego ustawieniach konfiguracyjnych.
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: ReportExcel_DailyProduction
Ścieżka do obiektu PmaWeb
Plik programu ExcelUmieszczenie pliku na dysku
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.