Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel)"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub naciśnięciem klawiszy Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Raporty / Raport do pliku Excel".

Konfiguracja wstępna wytworzy skonfigurowany obiekt PmaWebDir w obiekcie PmaWeb i umieści pliki widżetów "xlsx.full.min.js" w folderze Resource.

Opis obiektu PmaWebDir
Nowo utworzony obiekt w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify przechwytuje żądanie otwarcia strony html widget.htm wysłane przez metodę CreateFile z parametrami sFile i sDataType. Przekazuje je do metody widget, która tworzy stronę a wykorzystując widżet "xlsx.full.min.js" (https://sheetjs.com) wytworzy nowy plik excela. Następnie przeniesie dane przygotowane w formacie JSON w metodzie data do arkusza data excela i na pozycji "A1". Na koniec zapisze ten plik do folderu download ustawionego w przeglądarce internetowej klienta.
Ostrzeżenie:
Aby widżet działał poprawnie w aplikacji lokalnej, w SO Windows musi być zainstalowany program WebView2 (Edge).
Komponent nazywa się Microsoft Edge WebView2 Runtime wersja Evergreen.
Jego wykorzystanie musi być włączone w pliku INI aplikacji.
Patrz Przeglądarka stron Wwbowych (/#glob/webbrowser)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Konfiguracja wstępna wytworzy skonfigurowany obiekt PmaWebDir w obiekcie PmaWeb i umieści pliki widżetów "xlsx.full.min.js" w folderze Resource.
Konfiguracja wstępna wymaga wsparcia dla Microsoft Edge WebView2 Runtime.
A w pliku ini aplikacji jest konieczne wprowadzenie klucza WebView2=1 w sekcji [Promotic].
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: SheetJsNew
Ścieżka do obiektu PmaWeb
Przykład wywołania metody, która wygeneruje raport do Excela:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("/Web/CreateExcelFile").Methods.CreateFile("Boiler1.xlsx", "Boiler1");
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.