Promotic

Konfiguracja wstępna "PmaWebDir - Wytworzenie pliku Excel (*.xlsx) z danymi (bez MS Excel)"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt ..." w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: "/ Raport / Raport do pliku Excel".

Konfiguracja wstępna wytworzy skonfigurowany obiekt PmaWebDir w obiekcie PmaWeb i umieści pliki widżetów "xlsx.full.min.js" w folderze Resource.

Opis obiektu PmaWebDir
Nowo utworzony obiekt w zdarzeniu PmaWebDir.onPageModify przechwytuje żądanie otwarcia strony html widget.htm wysłane przez metodę CreateFile z parametrami sFile i sDataType. Przekazuje je do metody widget, która tworzy stronę a wykorzystując widżet "xlsx.full.min.js" (https://sheetjs.com/) wytworzy nowy plik excela. Następnie przeniesie dane przygotowane w formacie JSON w metodzie data do arkusza data excela i na pozycji "A1". Na koniec zapisze ten plik do folderu download ustawionego w przeglądarce internetowej klienta.
Uwaga:
Aby widżet działał poprawnie w aplikacji lokalnej, w systemie operacyjnym Windows musi być zainstalowany program WewbView2 (Edge).
Komponent nazywa się Microsoft Edge WebView2 Runtime w wersji Evergreen.
Jego wykorzystanie musi być włączone w pliku "ini" aplikacji.
Patrz Przeglądarka stron WWW (/#glob/webbrowser)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Konfiguracja wstępna wytworzy skonfigurowany obiekt PmaWebDir w obiekcie PmaWeb i umieści pliki widżetów "xlsx.full.min.js" w folderze Resource.
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie Pma obiektów. Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Domyślnie: SheetJsNew
Ścieżka do obiektu PmaWeb
Przykład wywołania metody, która wygeneruje raport do Excela:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Pm("/Web/CreateExcelFile").Methods.CreateFile("Boiler1.xlsx", "Boiler1");
Patrz również:

Historia:
Pm9.00.23: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.