Promotic

Předkonfigurace "PmaWebDir - Vytvoření Excel souboru (*.xlsx) s daty (bez programu MS Excel)"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt ..." v lokálním menu objektu nebo po stisknutí klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: "/ Report / Report do souboru Excel".

Předkonfigurace vytvoří v objektu PmaWeb nakonfigurovaný objekt PmaWebDir. A do složky Resource se vloží soubor widget "xlsx.full.min.js".

Popis objektu PmaWebDir
Nově vzniklý objekt v události PmaWebDir.onPageModify zachytí požadavek na otevření html stránky widget.htm zaslaný metodou CreateFile s parametry sFile a sDataType. Ten předá metodě widget, která stránku vytvoří a s použitím widgetu "xlsx.full.min.js" (https://sheetjs.com/) založí nový excel soubor. Do listu data excelu a na pozici "A1" pak přenese data která jsou připravena ve formátu JSON v metodě data. Na závěr tento soubor uloží do složky download nastaveném ve webovém prohlížeči klienta.
Upozornění:
Pro správné fungování widgetu v lokální aplikaci je nutné aby v OS Windows byl nainstalováno WewbView2 (Edge).
Komponenta se jmenuje Microsoft Edge WebView2 Runtime verze Evergreen.
Její použití musí být povoleno v "ini" souboru aplikace.
Viz Prohlížeč WWW stránek (/#glob/webbrowser)
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Předkonfigurace vytvoří v objektu PmaWeb nakonfigurovaný objekt PmaWebDir. A do složky Resource se vloží soubor widget "xlsx.full.min.js".
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu Pma objektů. Maximální délka názvu je 30 znaků. Je to systémový název, může obsahovat jen alfanumerické znaky a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a první znak nesmí být číslo.
Přednastaveno: SheetJsNew
Cesta k objektu PmaWeb
Příklad volání metody generující report do Excelu:
JavaScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Pm("/Web/CreateExcelFile").Methods.CreateFile("Boiler1.xlsx", "Boiler1");
Viz také:

Historie:
Pm9.00.23: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.