Update cookies preferences
Promotic

Komponenty bezpieczeństwa

Komponenty bezpieczeństwa służą do różnego rodzaju zabezpieczeń aplikacji PROMOTIC.

Foldery i pliki systemu PROMOTIC

Zabezpieczenie folderów systemu PROMOTIC.

Patrz Zabezpieczenie folderów systemu PROMOTIC.

PmManager

Ustawienia zabezpieczenia systemu PROMOTIC.

Patrz Zabezpieczenie.

Użytkownicy oraz uprawnienia

Użytkownicy, grupy użytkowników, uprawnienia oraz system logowania.

Patrz Użytkownicy, grupy użytkowników, uprawnienia oraz system logowania.

Zabezpieczenie Web aplikacji

Bezpieczeństwo Web aplikacji polega na zabezpieczeniu aplikacji przed nieuprawnionym użyciem (system użytkowników oraz uprawnień) oraz również w zabezpieczeniu Web serwera oraz protokołu HTTP (szyfrowanie, ustawienie zabezpieczenia w nagłówkach, itd.).

Patrz Zabezpieczenie Web aplikacji.

SafeOper

Ustawienie SO Windows w celu zabezpieczenia aplikacji wobec niepożądanym działaniom użytkownika.

Patrz Komponent SafeOper.

PmRtManager

Program użytkowy, który umożliwia uruchomić aplikację jako usługę Windows lub jako WatchDog.

Patrz PmRtManager - Manager uruchomionych aplikacji.

PmUserNumber

Zabezpieczenie aplikacji przed nieupoważnioną edycją, przeglądaniem lub uruchomieniem.

Patrz Unikalny numer użytkownika (PmUserNumber).
© MICROSYS, spol. s r.o.