Update cookies preferences
Promotic

PmRtManager jako služba Windows

Služba OS Windows je program, který běží bez ohledu na to, zda je v OS Windows přihlášený nějaký uživatel.
Běží s právy nastaveného uživatele Windows, lze ji konfigurovat a ovládat standardními prostředky Windows (konzole Services.msc).
Její spuštění/zastavení sice může vyvolat i uživatel pomocí příkazu z příkazového řádku nebo ze správcovské konzole, ale je to jenom pokyn k akci, skutečné spuštění/zastavení provede vždy sám Windows, bez ohledu na to, zda uživatel je přihlášený lokálně nebo vzdáleně.

Pokud správce běžících aplikací PmRtManager běží jako služba Windows, pak i jím spouštěné aplikace se chovají podobně jako služba Windows.
Z hlediska OS Windows nejsou spouštěné aplikace skutečnou službou. Ale protože jsou spouštěny skutečnou službou PmRtManager, běží bez ohledu na to, zda je v Windows přihlášený nějaký uživatel.
Běží pod stejným uživatelem se stejnými právy, jako tato skutečná služba. Tyto aplikace se ale neobjeví v seznamu zaregistrovaných služeb OS Windows, jejich konfigurace a ovládání je plně v režii správce běžících aplikací PmRtManager. Jako skutečná služba OS Windows je nakonfigurován pouze správce běžících aplikací PmRtManager.exe, takže lze konfigurovat a ovládat standardními prostředky OS Windows (konzole Services.msc). Toto je základní způsob, jak pouštět aplikace PROMOTIC (ale i jiné programy) jako službu Windows.

Upozornění! Pokud aplikace PROMOTIC běží jako služba Windows, pak by měla běžet neviditelně jako server bez lokálního uživatelského rozhraní.
Viditelná aplikace (lokální nebo vzdálený klient) by měla být jiná normální aplikace PROMOTIC (ne služba) nebo Web klient.

Instalace, odinstalace a nastavení služby správce běžících aplikací

Nástroj PmRtManager.exe je součástí systému PROMOTIC a je umístěn ve složce \Promotic\Tools\PmRtManager, není však nakonfigurován jako služba Windows. Pokud je potřeba provozovat PmRtManager.exe jako službu Windows, pak je nutno provést příkaz PmRtManager -i. Po zaregistrování se konfigurace, zastavování a spouštění dělá také standardními prostředky OS Windows. Program (služba) lze ovládat z příkazového řádku pomocí parametrů. Okno příkazového řádku musí být spuštěno s povýšenými právy jako Správce. Jednotlivé příkazy:
 
PmRtManager -i - Provede přidání služby OS Windows pro program PmRtManager. Služba bude nakonfigurována, aby se automaticky spouštěla se spuštěním počítače.
PmRtManager -u - Odstraní službu OS Windows pro program PmRtManager.
PmRtManager -s - Provede spuštění služby OS Windows pro program PmRtManager.
PmRtManager -k - Provede zastavení služby OS Windows pro program PmRtManager.
PmRtManager - Spustí program PmRtManager jako obyčejnou aplikaci, ne jako službu Windows. Ikona aplikace se objeví v systémové liště OS Windows mezi ikonama vpravo. Umožňuje používat PmRtManager jako normální program, a tím budou i hlídané programy spouštěny jako normální programy.
Upozornění!
Starý postup pro spouštění aplikace PROMOTIC jako služba pomocí dvou nástrojů (Instsrv.exe a Srvany.exe) již není doporučován. Nevýhoda tohoto řešení oproti PmRtManager je v nutnosti sehnat nástroj, v pracné konfiguraci a zejména při zastavení (pádu) aplikace PROMOTIC si služba stále myslí, že aplikace funguje v pořádku (chybí tam funkce WatchDog). Nástroje jsou obsažené v sadě Windows Resource Kit, která je zdarma ke ztažení ze stránek firmy Microsoft, vlastní postup instalace viz http://support.microsoft.com/kb/137890.
Viz také:

Historie:
Pm8.02.08: Vytvořeno
Navigace:
 
 
- PmRtManager jako služba Windows
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.