Promotic

Runtime PROMOTIC

Runtime je běžící prostředí aplikace.

32-bitová a 64-bitová verze programu

PROMOTIC runtime má dvě verze exe programu:

- 32-bitová verze runtime je program umístěný ve složce \Promotic\PmVXXYY\Bin32\PromoticRt32.exe.
- Tento typ runtime podporovaly i starší verze systému PROMOTIC (PROMOTIC 8.3 a starší).
- Je určen pro 32-bitové i 64-bitové verze OS Windows.
- V této verzi runtime nelze spustit aplikaci, která zabírá více než 3GB paměti. Pro většinu aplikací je tato paměť dostatečná ale pro extrémně velké aplikace bylo toto omezující.
- Pro přístup k databázím (objekty PmaAdo, PmaDatabase, PmaTrendGroup, PmaAlarmGroup, PmaEventGroup) musí být nainstalovány 32-bitové verze databázových ovladačů.
- Používané externí ActiveX objekty (zpřístupněné pomocí objektů PmaActiveX a PmgActiveX) musí být také 32-bitové.


- 64-bitová verze runtime je program umístěný ve složce \Promotic\PmVXXYY\Bin64\PromoticRt64.exe.
- Starší verze systému PROMOTIC (PROMOTIC 8.3 a starší) 64-bitovou verzi neobsahovaly.
- Je určen pro 64-bitové verze OS Windows.
- Maximální velikost aplikace je omezena pouze konfigurací OS Windows a prakticky je tedy mnohonásobně vyšší než u 32-bitové verze.
Lze tak vytvářen nejen velmi velké aplikace, ale také lze nastavit některé parametry (které způsobily větší potřebu paměti) na mnohem větší hodnoty (například konfigurátor "Počet záznamů v paměti" objektu PmaTrendGroup)
- Pro přístup k databázím musí být nainstalovány 64-bitové verze databázových ovladačů.
Upozornění: Pro 64-bitovou verzi již nefunguje zastaralý objekt PmaDatabase !
- Používané externí ActiveX objekty musí být 64-bitové
(a tedy například zatím nefunguje ActiveX komunikační ovladač AMiT-AtouchX firmy AMiT - informace z 3.2019)


Jak spustit runtime aplikaci PROMOTIC

Aplikaci systému PROMOTIC v režimu runtime lze spustit jedním z následujících způsobů:

- Spustit z vývojového prostředí (viz nástrojová lišta (Spustit runtime aplikaci))
- Spustit z programu PmManager.
- Spustit aplikaci "PromoticRt32.exe" nebo "PromoticRt64.exe". Nepovinně lze zadat parametr určující cestu k .pra souboru - viz Příklad.
- Spustit zpožděně pomocí nástroje RunLater
- Spustit aplikaci jako služba Windows. Viz Jak spustit aplikaci PROMOTIC jako službu Windows
Příklad:
Spustit aplikaci "PromoticRt32.exe" s parametrem

Jak spustit více aplikací PROMOTIC na jednom počítači

Ve vašem systému lze spustit libovolný počet aplikací PROMOTIC současně.
Aplikace (vývojová prostředí nebo runtime) lze spustit libovolným způsobem - viz Jak spustit runtime aplikaci PROMOTIC.
Upozornění: Neplatí to pro aplikaci typu PmFree - Bezplatné vývojové prostředí a runtime licence systému PROMOTIC. Taková aplikace nemůže být spuštěna pokud na počítači již běží jiné aplikace PROMOTIC.

Licencování těchto aplikací lze provádět kombinací následujících způsobů:
- Všechny aplikace poběží s jedním společným HW klíčem.
- Každá aplikace může mít jiný HW klíč.
- Všechny aplikace budou brát licence z licenčního serveru PmLicServer, kde každá aplikace musí mít svou vlastní licenci.

Pro každou aplikaci lze v souboru Aplikace.ini zadat, odkud se má licence zjišťovat - viz Popis klíčů v sekci [Licence].

Pokud je potřeba spustit více runtime aplikací současně po startu počítače (aplikace se skládá s několika částí, například server a klient) a přitom zajistit, aby se nejprve pustil server a pak s určitým zpožděním i klient, pak lze použít nástroj RunLater pro zpožděný start programu.

Historie:
Pm9.00.02: Systém PROMOTIC nyní podporuje i 64-bitové verze runtime i vývojového prostředí.
© MICROSYS, spol. s r.o.