Promotic

Jak zapisać panel aplikacji do pliku

Zapisywanie panelu skryptowo w runtime.

Do zapisania panelu są przeznaczone metody PmaPanel.Print lub PmgRoot.Print.
 
Patrz również Jak drukować w systemie PROMOTIC.

Zapisywanie panelu z wykorzystaniem zasobów systemu operacyjnego Windows

Panel wytworzony w edytorze grafiki można przechowywać również w formie bitmapy. Można zapisać jak panel otwarty w edytorze grafiki, tak w uruchomionej aplikacji.
Otwórz panel, z którego chcesz wytworzyć bitmapę, pozostaw okno aktywnym oraz naciśnij kombinację klawiszy Alt+PrintScreen. Następnie uruchom oprogramowanie Paint (Tworzenie i edycja rysunków) a tu naciśnij kombinację klawiszy Shift+Insert (lub Ctrl+V). W ten sposób zostanie otwarta zapisana zawartość aktywnego okna, którą można zapisać oraz również graficznie modyfikować.
Jeżeli chcesz zapisać cały ekran, wtedy zamiast Alt+PrintScreen naciśnij PrintScreen, w innym przypadku kroki niczym się nie różnią.
Nawigacja:
 
 
- Jak zapisać panel aplikacji do pliku
 
 
- SVG
© MICROSYS, spol. s r. o.