Promotic

GetVarExtensions - metoda obiektu PmaCommGroup

Opis:
Zwraca tablicę wszystkich rozszerzeń danych (obiektów ExtComm) zarejestrowanych w obiekcie PmaCommGroup (wszystkie pozycje tej grupy).
Składnia:
Array GetVarExtensions()
Wartość zwrotna:
obiekt PmArray dla JavaScript lub typ danych Array dla VBScript.
Przykład:
Uzyska tablicę referencji do wszystkich zarejestrowanych obiektów ExtComm PmaCommGroup obiektu /CommData wraz z wpisem identyfikatorów każdej pozycji do INFO systemu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aExt = pMe.Pm("/Comm/Group1").GetVarExtensions();
var iRow;
var n = aExt.GetSize(1);
for (iRow = 0; iRow < n; iRow++)
{
Pm.Debug(aExt.GetItem(iRow).ItemId);
}

Historia:
Pm8.03.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.