Promotic

GetVarExtensions - metoda obiektu PmaCommGroup

Opis:
Zwraca tablicę wszystkich rozszerzeń danych (obiektów ExtComm) zarejestrowanych w obiekcie PmaCommGroup (wszystkie pozycje tej grupy).
Składnia:
Array GetVarExtensions()
Przykład:
Uzyska tablicę referencji do wszystkich zarejestrowanych obiektów ExtComm PmaCommGroup obiektu /CommData wraz z wpisem identyfikatorów każdej pozycji do INFO systemu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aExt = pMe.Pm("/Comm/Group1").GetVarExtensions();
var i;
var n = aExt.GetSize(1);
for (i = 0; i < n; i++)
{
Pm.Debug(aExt.GetItem(i).ItemId);
}

Historia:
Pm8.03.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.