Promotic

GetVarExtensions - metoda obiektu PmaTrendGroup

Opis:
Zwraca tablicę wszystkich rozszerzeń danych (obiektów ExtTrend) zarejestrowanych do obiektu PmaTrendGroup (wszystkie trendy tej grupy trendów).
Składnia:
Array GetVarExtensions()
Przykład:
Uzyska tablicę referencji do wszystkich zarejestrowanych obiektów ExtTrend obiektu /Trend (PmaTrendGroup) wraz z wpisem identyfikatorów każdej pozycji do INFO systemu.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var aExt = pMe.Pm("/Trend").GetVarExtensions();
var n = aExt.GetSize(1);
var i;
for (i = 0; i < n; i++)
{
Pm.Debug(aExt.GetItem(i).TrendId);
}

Historia:
Pm8.03.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.