Promotic

TrendId - właściwość obiektu ExtTrend

Opis:
Identyfikator trendu oraz nazwa zmiennej (kolumny) w tabeli bazy danych trendów.
Składnia:
String TrendId
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu. Wartość tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Identyfikator trendu" tego obiektu.
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sId = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/trend").TrendId;

// lub
sId = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("trend").TrendId;

// lub
sId = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("trend").TrendId;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm8.03.22: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.