Promotic

DisplayName - właściwość obiektu ExtTrend

Opis:
Nazwa zmiennej do wyświetlenia.
Składnia:
String DisplayName
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wyświetlana nazwa trendu" tego obiektu.
 
Jeżeli ta właściwość nie została ustawiona konfiguracyjnie, wtedy zwraca wartość właściwości Name.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.Name.
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

sDisplayName = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/trend").DisplayName;

// lub
sDisplayName = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("trend").DisplayName;

// lub
sDisplayName = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("trend").DisplayName;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.