Update cookies preferences
Promotic

Rozszerzenie danych ExtTrend - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtTrend - Rozszerzenie danych do podłączenia do obiektu PmaTrendGroup
Konfiguratory:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy. Nie może zawierać spacje, znaki diakrytyczne oraz specjalne. Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).
Domyślną wartością jest "trend".
Obiekt docelowy (PmaTrendGroup)Ścieżka do obiektu docelowego odpowiedniego typu, w którym dana zmienna ma zostać zarejestrowana. Obiekt można wybrać także przy pomocy przycisku po prawej stronie. Przy pomocy tego wyboru można określić typ trendowania zmiennej, period zapisywania i inne parametry ustawione w obiekcie PmaTrendGroup.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANA ścieżka do Pma obiektu (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Identyfikator trenduIdentyfikator trendu oraz nazwa zmiennej (kolumny) w tabeli bazy danych trendów.
Uwaga! Nazwa zmiennej musi spełniać ograniczenia dotyczące nazwy kolumny w tabeli bazy danych odpowiedniego typu (patrz konfigurator "Typ zapisu"). Dla Database dBase backups maksymalna długość nazwy wynosi 11 znaków.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANY SYSTEMOWY tekst (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji). Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
KolejnośćOkreśla kolejność (umiejscowienie) zmiennej (kolumny) w tabeli bazy danych trendów. Kolejność jest określona rosnąco według wartości kolejności (wagi). Wartość kolejności jest liczbą dziesiętną (>= 0), umożliwia tym samym dodatkowe włożenie nowej zmiennej pomiędzy dowolne dwie zmienne. Wartość nie przedstawia więc konkretnego indeksu zmiennej w tabeli, lecz raczej przedstawia wagę, według której zostanie określona kolejność zmiennych.
NiewrażliwośćPasmo niewrażliwości zmiennej. Jest ważne tylko jeżeli jest włączona optymalizacja zapisu wartości (patrz Włącz zmianowy zapis zmiennych).
Dodatkowe parametryDodatkowe parametry dotyczące zapisu trendowanej zmiennej. Umożliwiają określić bazodanowy typ danych lub nazwą kolumny w tabeli.
dbdt (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny. Konkretne bazodanowe typy danych patrz konfigurator "Typ zapisu", na przykład "dbdt:NUMERIC(12,4);".
name (opcjonalne) - (Tylko dla Database dBase backups) Określa nazwę kolumny. Maksymalna długość nazwy wynosi 11 znaków. Jeżeli nie zostanie ustawiona, wtedy zostanie użyta nazwa zmiennej PmVar lub nazwa w obiekcie ExtTrend.
Typ wartościSposób, jak uzyskać wartość dla obliczenia (testowania):
0 - cała wartość - Zostanie wykorzystana cała wartość.
1 - określony bit - Zostanie wykorzystana wartość określonego bitu.
2 - określony bit - negowany - Zostanie zastosowana negowana wartość określonego bitu.
3 - Wyrażenie JavaScript - Zostanie wykorzystana wartość określona wyrażeniem JavaScript.
Określa numer bitu do testowaniaJeżeli jest ustawione "3 - Wyrażenie JavaScript", wtedy służy do określenia konkretnego bitu. Bit jest określony według kolejności, przy czym najniższy bit ma numer 0.
Wyrażenie JavaScriptJeżeli jest ustawione "3 - Wyrażenie JavaScript", wtedy służy do określenia samego wyrażenia JavaScript. Wyrażenie JavaScript posiada dwa parametry:
pVal: Wartość właściwości PmVar.Value w celu szybkiego zastosowania w wyrażeniu.
pDE: Odniesienie do obiektu rozszerzenia danych (do uzyskania reszty wartości z rozszerzenia danych lub ze zmiennej).
pVar: Odniesienie do obiektu PmVar rozszerzenia danych.
Wartości domyślne dla przeglądarki trendów
Wyświetlana nazwa trenduTekst, który może być wyświetlany jako nazwa pozycji w przeglądarce trendów.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości DisplayName.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.Name
MinimumZakres dolny zmiennej (minimum).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Min.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.ValueMin
MaksymumZakres górny zmiennej (maksymum).
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Max.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.ValueMax
JednostkaFizycna jednostka zmiennej (na przykład "kWh").
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.Unit
KolorKolor zmiennej do wyświetlenia w przeglądarce trendów.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvGraph.Color
Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" w zmiennej obiektu PmaData.

Omawiane rozszerzenie danych danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaTrendGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w karcie "PmaTrendGroup > Dane" wymaganej pozycji nie można ponownie wpisywać! Odpowiednia trendowana zmienna może być wytworzona albo bezpośrednio w obiekcie PmaTrendGroup jako obiekt PmVar lub zarejestrowana jako rozszerzenie danych (ExtTrend).
Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaTrendGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy karta "PmaTrendGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta. Jeżeli w obiekcie PmaTrendGroup występują pozycje obu typów, wtedy w tabeli bazy danych będą występować najpierw pozycje typu PmVar a następnie pozycje typu "Rozszerzenie danych".
Patrz również:

Historia:
Pm8.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.