Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja rozszerzenia danych: ExtTrend

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtTrend - Rozszerzenie o podłączenie do obiektu PmaTrendGroup
Pozycje konfiguracji:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy (bez spacji i znaków diakrytycznych). Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).

Wstępnie ustawioną wartością jest "trend".

Obiekt docelowy (PmaTrendGroup)Ścieżka do obiektu docelowego odpowiedniego typu, w którym dana zmienna ma zostać zarejestrowana. Obiekt można także wybrać za pomocą przycisku po prawej stronie.Przy pomocy tego wyboru można określić rodzaj trendowania wartości, częstosliwość zapisywania i inne parametry ustawione w obiekcie PmaTrendGroup.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANA ścieżka do Pma obiektu (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Identyfikator trenduIdentyfikator trendu oraz nazwa zmiennej (kolumny) w tabeli w bazie danych trendów.

Uwaga! Nazwa zmiennej musi spełniać ograniczenia dotyczące nazwy kolumny w tabeli bazy danych odpowiedniego typu (patrz konfigurator "Typ zapisu").

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANY SYSTEMOWY tekst (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Konfigurator nie może zawierać pusty łańcuch.
Nazwa do wyświetleniaTekst, który może być wyświetlany jako nazwa pozycji w przeglądarce trendów.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości DisplayName.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.Name

KolejnośćOkreśla kolejność (umiejscowienie) zmiennej (kolumny) w tabeli w bazie danych trendów. Kolejność jest określona zwyżkowo według wartości kolejności (wagi). Wartość kolejności jest liczbą dziesiętną (>= 0), umożliwiając tym samym dodatkowe włożenie nowej zmiennej pomiędzy dowolne dwie zmienne. Wartość nie przedstawia więc konkretnego indeksu zmiennej w tabeli, lecz raczej przedstawia wagę, według której zostanie określona kolejność zmiennych.
MinimumZakres dolny zmiennej (minimum).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Min.

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.ValueMin

MaksymumZakres górny zmiennej (maksymum).

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Max.

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.ValueMax

NiewrażliwośćPasmo niewrażliwości wartości. Jest ważne tylko jeżeli jest włączona optymalizacja zapisu wartości (patrz Włącz zmianowy zapis danych).
JednostkaFizycna jednostka zmiennej (na przykład "kWh").

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.Unit

KolorKolor zmiennej do wyświetlenia w przeglądarce trendów.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvGraph.Color

Dodatkowe parametryDodatkowe parametry dotyczące zapisu trendowanej zmiennej. Umożliwiają określić bazodanowy typ danych lub nazwą kolumny w tabeli.
dbdt (opcjonalne) - Bazodanowy typ danych kolumny. Konkretne bazodanowe typy danych patrz konfigurator "Typ zapisu", na przykład "dbdt:NUMERIC(12,4);".
name (opcjonalne) - (tylko dla Database dBase backups) Określa nazwę kolumny. Jeżeli nie zostanie ustawiona, wtedy zostanie użyta nazwa zmiennejPmVar lub nazwa w ExtTrend.
Typ wartościSposób, jak uzyskać wartość dla obliczenia (testowania):
0 - cała wartość - Zostanie wykorzystana cała wartość.
1 - określony bit - Zostanie wykorzystana wartość określonego bitu.
2 - określony bit - negowany - Zostanie zastosowana negowana wartość określonego bitu.
3 - Wyrażenie JavaScript - Zostanie wykorzystana wartość określona wyrażeniem JavaScript.
Określa numer bitu do testowaniaJeżeli jest ustawione "3 - Wyrażenie JavaScript", wtedy służy do określenia konkretnego bitu. Bit jest określony kolejnością, przy czym najniższy bit ma numer 0.
Wyrażenie JavaScriptJeżeli jest ustawione "3 - Wyrażenie JavaScript", wtedy służy do określenia samego wyrażenia JavaScript. Wyrażenie JavaScript posiada dwa parametry:
pVal: Wartość zmiennej PmVar.Value w celu szybkiego zastosowania w wyrażeniu.
pDE: Odniesienie do obiektu rozszerzenia danych (w celu uzyskania reszty wartości z rozszerzenia danych lub ze zmiennej).
pVar: Odniesienie do obiektu PmVar rozszerzenia danych.
Notatka:
Opisywane okno konfiguracyjne można otworzyć z konfiguratora "Rozszerzenia danych" dla bieżącej zmiennej obiektu PmaData.
 
Omawiane rozszerzenie danych danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaTrendGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w zakładce "PmaTrendGroup > Dane" wymaganej pozycji nie można ponownie wpisywać! Odpowiednia trendowana zmienna może być wytworzona bezpośrednio w obiekcie PmaTrendGroup w formie obiektu PmVar lub zarejestrowana w formie rozszerzenia danych (ExtTrend).

Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaTrendGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy zakładka "PmaTrendGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta. Jeżeli w obiekcie PmaTrendGroup występują pozycje obu typów, wtedy w tabeli bazy danych będą występować najpierw pozycje typu PmVar a następnie pozycje typu "Rozszerzenie danych".

Patrz również:

Historia:
Pm8.00.04: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice