Promotic

Min - właściwość obiektu ExtTrend

Opis:
Minimalna wartość zmiennej.
Składnia:
Double Min
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Minimum" tego obiektu.
 
Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). Wartość ta określa się we właściwości: tvTrend.ValueMin
Przykład1:
Przykłady do uzyskania tej właściwości w skrypcie.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

nMin = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/trend").Min;

// lub
nMin = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("trend").Min;

// lub
nMin = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("trend").Min;
Przykład2:
Przykład do uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pVar.
$.expr("pVar.Extension('trend').Min")

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.