Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Min - wlaściwość obiektu ExtTrend

Opis:
Minimalna wartość zmiennej.
Składnia:
Double Min
Wołanie:
d = oTrend.Item(2).Min
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Minimum" niniejszego obiektu.

Wprowadzona wartość służy jako wartość inicjalizacyjna dla przeglądarki trendów (dla obiektu PmgTrendViewer). W przeglądarce trendów wartość tę można określić we właściwości: tvTrend.ValueMin

Przykład1:
Przykłady uzyskania tej właściwości skryptowo.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/trend").Min;

//lub
value = pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura").Extension("trend").Min;

//lub
value = pMe.Pm("/data").Item("Temperatura").Extension("trend").Min;
Przykład2:
Przykład uzyskania tej właściwości przy pomocy Makro wyrażenie z innego rozszerzenia danych poprzez zmienną pDE.
$.expr("pVar.Extension('trend').Min")

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice