Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Min - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Minimální hodnota proměnné.
Syntaxe:
Double Min
Volání:
d = oTrend.Item(2).Min
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Minimum" tohoto objektu.

Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). V prohlížeči trendů se tato hodnota zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMin

Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").Min;

//nebo
value = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").Min;

//nebo
value = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").Min;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pDE.
$.expr("pVar.Extension('trend').Min")

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice