Promotic

Min - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Minimální hodnota proměnné.
Syntaxe:
Double Min
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Minimum" tohoto objektu.
 
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.ValueMin
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

nMin = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").Min;

// nebo
nMin = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").Min;

// nebo
nMin = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").Min;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.
$.expr("pVar.Extension('trend').Min")

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r. o.