Update cookies preferences
Promotic

Unit - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Fyzikální jednotka proměnné.
Syntaxe:
String Unit
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Jednotka" tohoto objektu.
 
Poznámka pro objekt PmaTrendGroup:
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.Unit.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

sUnit = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").Unit;

// nebo
sUnit = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").Unit;

// nebo
sUnit = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").Unit;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.