Promotic

DisplayName - vlastnost objektu ExtTrend

Popis:
Název proměnné k zobrazení.
Syntaxe:
String DisplayName
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Zobrazovaný název trendu" tohoto objektu.
 
Pokud tato vlastnost nebyla nastavena konfiguračně, pak vrací hodnotu vlastnosti Name.
Hodnota zde zadaná slouží jako inicializační hodnota pro prohlížeč trendů (pro objekt PmgTrendViewer). Tato hodnota se zadává ve vlastnosti: tvTrend.Name.
Příklad1:
Příklady pro získání této vlastnosti ve skriptu.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

sDisplayName = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota/#ext/trend").DisplayName;

// nebo
sDisplayName = pMe.Pm("/data/#vars/Teplota").Extension("trend").DisplayName;

// nebo
sDisplayName = pMe.Pm("/data").Item("Teplota").Extension("trend").DisplayName;
Příklad2:
Příklad pro získání této vlastnosti pomocí Makro výraz z jiného datového rozšíření přes proměnnou pVar.

Historie:
Pm8.03.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.