Promotic

Name - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Uživatelský název trendu.
Syntaxe:
String Name
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Základní nastavení > Název trendu" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Pokud objekt tvTrend je připojen k serveru trendů (např. pomocí volání metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". V tom případě hodnota vlastnosti se načte z objektu PmaTrendGroup z konfigurátoru "Zobrazovaný název trendu".
 
Název je naplněn například při vzniku trendu voláním metody PmgTrendViewer.AddTrend.
Viz také:
- tvTrend.ID (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sName = oTrend.Name;   // Čtení z vlastnosti
// nebo
oTrend.Name = "Teplota";   // Zápis do vlastnosti
}
© MICROSYS, spol. s r.o.